De bouw is in volle gang,
e
r zijn slechts nog enkele woningen te koop!

 

  • Luxe twee-onder-een-kapwoningen
  • Zeer energiezuinig A+++

 

  • Luxe nieuwbouw rijwoningen
  • Zeer energiezuinig A+++

 


Impressie van het nieuwbouwplan
Status bouwwerkzaamheden december 2023

Molenheide Buiten

Aan de zuidrand van Mill ligt ‘t Kavelt. Gelegen aan de Van den Bogaardweg en Wanroijseweg en grenzend aan bospercelen. Een locatie in de buurt van Natuurgebied Molenheide. Hier gaan we een nieuw woongebied realiseren, toepasselijk genaamd ‘Molenheide Buiten’.

Voor de ontwikkeling van dit plan is, in samenwerking met de gemeente Land van Cuijk, door het ontwerpteam een ontwerpvisie opgesteld. Een visie gericht op het behoud van de bestaande natuur- en cultuurwaarden. Zo wordt niet de natuur aangepast aan de woningen, maar wordt het wonen ingepast in de natuur. Keuzes met betrekking tot beplanting, bomen en de afscheiding van percelen worden weloverwogen gemaakt. Binnen het plangebied worden bijvoorbeeld hagen als omheining van de kavels geplaatst zodat er een eenduidig beeld ontstaat. Ook de wandelpaden sluiten aan op de huidige paden die ons verder de fraaie natuur in leiden.

Een bijzondere ‘dorpse en groene uitbreiding’ die in verschillende sferen uitgevoerd wordt. Waar verschillende woningtypes komen, zoals vrijstaande woningen en vrijstaand geschakelde woningen, meerdere typen twee-onder-een-kapwoningen, dorpse hoek- en rijwoningen en levensloopbestendige woningen.

 

De architectuur is in handen van Pauwert Architectuur in Eindhoven. Door de samenwerking met een stedenbouwkundige en Landschapsarchitect zorgen zij ervoor dat de uitstraling van het plan de meest geschikte en passende sfeer krijgt op deze prachtige locatie.

Locatie